Výbor

Výbor SDH Těchov se schází na pravidelných schůzích, kde rozhoduje o fungovaní sboru.

Složení výboru platné pro rok 2015:

Jméno Funkce
Pavel Bezděk st. starosta sboru
Jiří Hasoň st. náměstek starosty
Pavel Bezděk ml. velitel sboru, referent mládeže
Zdeněk Bednařík zástupce velitele, strojník
Jitka Dvořáčková jednatelka, referentka žen
Leoš Polívka st. vzdělavatel
Jiří Kala hospodář
Radim Čech MTZ
Martin Foit st. správce areálu
Jaroslav Kotlán kulturní referent
Karel Kunc člen výboru
Martin Dvořáček člen výboru
Jindřich Dvořáček člen výboru

Zastoupení ve výboru okrsku

Jméno Funkce
Pavel Bezděk st. náměstek starosty
Pavel Bezděk ml. referent mládeže

Zastoupení ve výboru OSH

Jméno Období
Pavel Bezděk ml. 2005 – 2010
Jitka Křížová od 1976 do 2015
Alois Musil st. od 1964 do 2015

Ocenění členové

Nositelé Řádu svatého Floriána

  • Jitka Křížová – 2006
  • Petr Kříž st. – 2012
  • Alois Musil st. – 2000
  • Miloš Šebela – 2009

Nositelé titulu zasloužilý hasič

  • Jitka Křížová – 2008
  • Alois Musil st. – 2009